HOẠT ĐỘNG KHÁC

Sinh hoạt chuyên đề "Bác Hồ với hoạt động khoa học"
Ngày đăng 17/10/2016 | 03:23  | View count: 76

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiều ngày 6/10, Chi bộ Phòng Nghiên cứu phát triển kinh tế đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Bác Hồ với hoạt động khoa học”. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đại điện Đảng ủy cơ quan, Bí thư các Chi bộ và các đảng viên, quần chúng ưu tú trong cơ quan.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phát triển KH&CN, Bác cho rằng KH&CN có ảnh hưởng rất lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Khoa học trong tư tưởng của Bác phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân.

Thực hiện tư tưởng của Bác, thiết thực nâng cao hiệu quả trong hoạt động NCKH của các nghiên cứu viên, Chi bộ phòng NCPT kinh tế đã lựa chọn chuyên đề “Hướng dẫn sử dụng phần mềm Endnote, nhằm hỗ trợ trong việc trích dẫn các tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Sau khi được hướng dẫn, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, nhằm phát huy hiệu quả của phần mềm ứng dụng trong công việc hàng ngày. Bên cạnh đó, các thành viên tham dự cũng chia sẻ các ý kiến gắn với chủ đề của buổi sinh hoạt, nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc "làm theo hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể và thiết thực nhất”. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, học tập tấm gương của Bác mỗi cá nhân tự ý thức được trách nhiệm phải ra sức học hỏi và tiếp thu có chọn lọc những tiến bộ khoa học và đưa được yếu tố khoa học làm căn cứ nền tảng để nâng cao hiệu quả thực hiện công việc của mình.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ phòng NCPT kinh tế kết thúc hồi 16h00 cùng ngày./.