NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong tình hình mới
Ngày đăng 06/10/2016 | 09:58  | View count: 135

Sáng ngày 22/9, dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội thảo góp ý “Dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” do Viện chủ trì xây dựng theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Viện, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, đại diện các sở Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố.

 

 

Quang cảnh Hội thảo 

Báo cáo tại Hội thảo, TS. Vũ Thúy Anh, Trưởng phòng NCPT Văn hóa - Xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã nêu bật những kết quả qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, đồng thời nêu một số chủ trương và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.   

Đã có ý kiến tham luận, góp ý cho Dự thảo báo cáo của các đại biểu, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học. Nhìn chung, các chuyên gia, đại biểu đều nhận định: Báo cáo được xây dựng theo bố cục hợp lý, bám sát với yêu cầu đề ra theo chỉ thị của. Ban Kinh tế Trung ương. Dự thảo báo cáo đã tổng hợp, hệ thống dữ liệu về các khu vực kinh tế một cách công phu, đầy đủ, thống kê chi tiết dữ liệu văn bản của UBND Thành phố phục vụ công tác tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Để báo cáo được hoàn thiện, cần cập nhật và chuẩn hóa các dữ liệu liên quan đến các doanh nghiệp trong các khu vực kinh tế, đánh giá cụ thể hơn nguyên nhân, hạn chế, tồn tại về các vấn đề như chính sách về doanh nghiệp cổ phần, tiền lương, sở hữu...

Phát biểu tại Hội thảo, đại diện sở Tài chính cho rằng: Dự thảo báo cáo được xây dựng theobố cục hợp lý, bám sát yêu cầu của Ban Kinh tế Trung ương, thống kê được hệ thống dữ liệu văn bản liên quan tới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đồng thời đề nghị cập nhật thêm số liệu về doanh nghiệp tại các khu vực kinh tế, cụ thể hóa về mặt thời gian khi đánh giá các hạn chế, tồn tại tại các khu vực kinh tế được đề cập.

Đại diện sở Công thương cho rằng Ban soạn thảo cần đồng nhất quan điểm khi đánh giá về các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn, cần cụ thể hơn về số lượng từng loại hình doanh nghiệp, cấp quản lý doanh nghiệp theo từng giai đoạn, cập nhật thêm số liệu về loại hình doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa trong giai đoạn 2008 - 2015.

Kết luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng đã đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có nhiều cố gắng của Ban soạn thảo. Báo cáo nhìn chung đã bám sát theo đề cương của Ban Kinh tế Trung ương, tuy nhiên cần tham khảo và triển khai bổ sung theo nội dung báo cáo sơ kết 5 năm về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của Hà Nội, rà soát lại và chỉnh sửa các phần nội dung còn trùng lắp, cập nhật và chuẩn hóa số liệu liên quan đến các khu vực kinh tế được đề cập. Đồng thời, cần tiếp thu các ý kiến đóng góp các chuyên gia, các nhà khoa học và đại diện các sở ngành, tiếp tục hoàn thiện nội dung để kết quả báo cáo có giá trị tham vấn cao./.