THÔNG TIN NỘI BỘ

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động Viện NCPT KT-XH Hà Nội năm 2013
Ngày đăng 15/01/2013 | 02:31  | View count: 101

Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2013, Viện NCPT KT-XH Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Bích Nga - Thường vụ - Đại diện Công đoàn Viên chức thành phố; đại diện ban thi đua khen thưởng sở Nội Vụ; các chuyên gia;…cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động của Viện.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thành Công – Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2012 của Viện, báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Trong năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Viện NCPT KT-XH Hà Nội đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; các đề tài nghiên cứu sát với thực tiễn và có tính khả thi cao hơn; công tác tổ chức bộ máy, phát triển, đào tạo đội ngũ cán bộ cũng được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công đoàn cũng từng bước được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Bích Nga -  đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm qua của Viện, khen ngợi những nỗ lực của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Viện. Đ/c Đặng Thị Bích Nga cũng đề nghị cần phải đẩy mạnh vai trò của công đoàn, giáo dục tư tưởng cán bộ học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua, chống lãng phí, phát huy dân chủ trong cơ quan, đổi mới hình thức hoạt động công đoàn.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013-2014. Kết quả như sau:

1.     Đ/c Đặng Thị Hồng Hạnh

2.     Đ/c Nguyễn Tấn Hoằng

3.     Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hằng