Trung tâm Đào tạo – Tư vấn Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội.

Số 80 - Trần Thái Tông; Tầng 15, Cung Trí Thức Thành Phố

Lô D25 - Khu đô thị mới Cầu Giấy - Hà Nội

Số điện thoại: 04.33120059   Fax: 04.33120059

* Phụ trách Đào tạo: Đậu Thị Đức

Điện thoại: 0982 817 980 - Email: dauduc80@gmail.com

Phụ trách Tư vấn: Lê Thị Hiền

ĐT: 0913 836 513 - Email: minhanh0512@gmail.com