Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016

12/06/2017 10:01:19 SA
Thông tin KT - XH Hà Nội

 Trong 5 năm qua, Chỉ số cải cách hành chính đã phát huy vai trò quan trọng, đem lại những tín hiệu tích cực trong việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cải cách hành chính ở các bộ, ngành, địa phương, trong công cuộc  phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chỉ số cải cách hành chính đã thực sự là công cụ hữu ích trong quản lý Chương trình tổng thể cải cách hành chính; giúp đánh giá khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện cải cách hành chính cũng như những kết quả đạt được trong CCHC hàng năm của các bộ, ngành, địa phương. Việc xác định định Chỉ số CCHC góp phần tạo ra sự công khai minh bạch cho hoạt động của các cơ quan hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác CCHC, đồng thời qua đó huy động được sự tham gia của người dân, các tổ chức đối với công tác CCHC. 

Năm 2016, chỉ số CCHC được xác định theo các tiêu chí thành phần mới, mặc dù vậy, kết quả đã cho thấy sự nỗ lực, cố gắng chung của các bộ trong triển khai công tác CCHC,với kết quả ngày càng thực chất hơn, sát với thực tiễn hơn.

Cụ thể, kết quả chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 74,64%, trong đó 30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình. Việc phân loại Chỉ số này được chia thành 4 nhóm, gồm nhóm A có Chỉ số CCHC trên 90%, nhóm B từ 80% đến dưới 90%, nhóm C từ 70% đến dưới 80% và nhóm D có Chỉ số dưới 70%.

Đà Nẵng là địa phương duy nhất có kết quả Chỉ số thuộc nhóm A khi đạt được 90,32% và là địa phương ba năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính từ 2013 đến 2016. Có 13 địa phương thuộc nhóm B, 33 địa phương thuộc nhóm C và 16 địa phương thuộc nhóm D. Trong đó, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 3 và Hậu Giang đứng cuối bảng xếp hạng

Kết quả trên chứng tỏ những nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của các địa phương trong năm 2016 đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ người dân, tổ chức đến làm thủ tục hành chính.

Về phía bộ ngành, PAR INDEX 2016 được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80% bao gồm 9 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhóm thứ hai có kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 70% đến dưới 80% gồm 10 đơn vị: Bộ Nội vụ; Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; Thanh tra Chính phủ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt là 80,94%, trong đó, Ngân hàng Nhà nước đứng thứ nhất với kết quả là 92,68% còn Bộ Lao động, thương binh và xã hội có kết quả thấp nhất với giá trị 71,91%, cách vị trí đứng đầu đến 20%.

Chỉ số CCHC năm 2016 cho thấy những thay đổi trong công tác chỉ đạo điều hành CCHC và những thay đổi trong kết quả triển khai của các bộ, các tỉnh trên tất cả các nội dung CCHC, đặc biệt là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, Chính phủ điện tử.

Quay lại | Lên đầu trang
Trang chủ | Giới thiệu | Hợp tác khoa học | Thông tin - đào tạo | Liên hệ

Website Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Chịu trách nhiệm chính: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12, 15 Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội .
Website: http://vienktxh.hanoi.gov.vn - Email: vanthu_vncptktxh@hanoi.gov.vn
Website Thư Viện Viện NCPT KT-XH Hà Nội : http://thuvienktxhhanoi.org.vn/ 

Thư viện điện tử | Dữ liệu kinh tế xã hội hà nội