Hội nghị “ Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2016”

12/06/2017 10:28:17 SA
Thông tin kinh tế

Ngày 8/6, Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND Thành phố đã làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội để nghe báo cáo, xin ý kiến góp ý thành viên Ban về Báo cáo điều tra, khảo sát kết quả việc thực hiện các NQ của HĐND thành phố về một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2016. Đến dự Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực HĐND Thành phố giao tại văn bản số 69/HĐND-KTNS ngày 09/3/2017 về việc “Điều tra, khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố Hà Nội về một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016”, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố Hà Nội trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2016.

PGS.TS Nguyễn Thành Công – Phó Viện trưởng, Viện NCPT KT-XH Hà Nội trình bày nội dung dự thảo báo cáo

Nội dung báo cáo tập trung đánh giá một số vấn đề như: công tác tổ chức triển khai thực hiện điều tra, khảo sát; tình hình các cấp chính quyền thành phố triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND về một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 – 2016 (cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn; chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung; chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Trên cơ sở đánh giá những tồn tại, bất cập và nguyên nhân của các chính sách, Viện đã tổng hợp theo các nhóm kiến nghị để điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Trao đổi tại Hội nghị, các thành viên Ban, đại diện các Sở, ngành và doanh nghiệp đánh giá dự thảo Báo cáo là kết quả nghiên cứu độc lập, phản ánh trung thực, khách quan tình hình triển khai chính sách trên địa bàn Hà Nội do nhóm nghiên cứu của Viện xây dựng. Qua điều tra, khảo sát cho thấy, các NQ đã đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đời sống nông dân được cải thiện,…Tuy nhiên, vẫn còn NQ chưa được triển khai thực hiện tại các địa phương; một số cơ chế, chính sách còn gặp nhiều khó khăn, bất cập về đối tượng thu hưởng, về các nội dung hỗ trợ cũng như phương thức hỗ trợ. Đối tượng là doanh nghiệp ở nhiều nơi chưa được thụ hưởng các hỗ trợ của thành phố.

TS. Phạm Thanh Mai, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố trao đổi tại Hội nghị

 Kết luận tại Hội nghị, TS. Phạm Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Thành phố cho rằng, việc rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố Hà Nội về một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất cần thiết, là cơ sở để thành phố điều chỉnh các chính sách phù hợp với thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn ngoại thành Hà Nội. Qua những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị nhóm nghiên cứu của Viện tiếp thu tối đa để hoàn thiện dự thảo Báo cáo theo hướng làm rõ những kiến nghị theo thẩm quyền từ Trung ương, HĐND, chính quyền Thành phố các cấp. Đồng thời, Ban KT-NS, HĐND Thành phố sẽ thành lập Tổ chuyên gia tiếp tục phối hợp với Viện, Hội Nông dân Thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để nghiên cứu, xem xét hướng điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành cơ chế, chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn,trình Thường trực HĐND Thành phố./.

Quay lại | Lên đầu trang
Trang chủ | Giới thiệu | Hợp tác khoa học | Thông tin - đào tạo | Liên hệ

Website Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Chịu trách nhiệm chính: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12, 15 Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội .
Website: http://vienktxh.hanoi.gov.vn - Email: vanthu_vncptktxh@hanoi.gov.vn
Website Thư Viện Viện NCPT KT-XH Hà Nội : http://thuvienktxhhanoi.org.vn/ 

Thư viện điện tử | Dữ liệu kinh tế xã hội hà nội