Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 12, 15 Cung trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Website: http://vienktxh.hanoi.gov.vn - Email: vanthu_vncptktxh@hanoi.gov.vn

Điện thoại: 04.33.547.096 Fax: 04.33.547.092