Tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức “Phát triển nông nghiệp đô thị và nông thôn bền vững với sự tham gia của chính quyền địa phương tại Thành phố Hà Nội”.

Thực hiện kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội, từ ngày 11-14/7/2017, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp với Trung tâm phát triển con người Liên hiệp quốc (UN-Habitat) và Trung tâm đào tạo quốc tế (IUTC) tổ chức khóa học “Phát triển nông nghiệp đô thị và nông thôn bền vững với sự tham gia của chính quyền địa phương tại Thành phố Hà Nội” tại Hội trường tầng 12 Cung trí thức Thành phố Hà Nội.

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 30 tháng 6 năm 2017 tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Add Content...

 

Website Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Chịu trách nhiệm chính: Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12, 15 Cung trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội .
Website: http://vienktxh.hanoi.gov.vn - Email: vanthu_vncptktxh@hanoi.gov.vn
Thư viện điện tử | Dữ liệu kinh tế xã hội hà nội 

Trang chủ | Giới thiệu | Hợp tác khoa học | Thông tin - đào tạo | Liên hệ

Website Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Chịu trách nhiệm chính: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12, 15 Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội .
Website: http://vienktxh.hanoi.gov.vn - Email: vanthu_vncptktxh@hanoi.gov.vn
Website Thư Viện Viện NCPT KT-XH Hà Nội : http://thuvienktxhhanoi.org.vn/ 

Thư viện điện tử | Dữ liệu kinh tế xã hội hà nội