Website Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Chịu trách nhiệm chính: Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12, 15 Cung trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội .
Website: http://vienktxh.hanoi.gov.vn - Email: vanthu_vncptktxh@hanoi.gov.vn
Thư viện điện tử | Dữ liệu kinh tế xã hội hà nội 

Add Content...

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI ĐÓN TIẾP VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐÀ NẴNG

Ngày 21/06/2017, tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, TS. Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng, cùng với ban lãnh đạo Viện và trưởng các Phòng, Trung tâm trong Viện đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, do TS. Nguyễn Phú Thái - Viện trưởng làm trưởng đoàn.

Hội thảo khoa học: “Giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và HNQT”

Thực hiện kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016-2017, ngày 31/5/2017, Viện NCPT kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội thảo với chủ đề:“Giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và HNQT”trong khuôn khổ của Đề tài khoa học cấp Thành phố: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hoá ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế”đồng thời cũng là một trong những hoạt động nghiên cứu nhằm trao đổi các biện phápthực hiện tốt 2 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố: “Bộ Quy tắc ứng xử dành cho công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố” và “Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” vừa ban hành thời gian qua.

Hội nghị “ Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2016”

Ngày 8/6, Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND Thành phố đã làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội để nghe báo cáo, xin ý kiến góp ý thành viên Ban về Báo cáo điều tra, khảo sát kết quả việc thực hiện các NQ của HĐND thành phố về một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2016. Đến dự Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Trang chủ | Giới thiệu | Hợp tác khoa học | Thông tin - đào tạo | Liên hệ

Website Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Chịu trách nhiệm chính: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12, 15 Cung Trí Thức Thành Phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội .
Website: http://vienktxh.hanoi.gov.vn - Email: vanthu_vncptktxh@hanoi.gov.vn
Website Thư Viện Viện NCPT KT-XH Hà Nội : http://thuvienktxhhanoi.org.vn/ 

Thư viện điện tử | Dữ liệu kinh tế xã hội hà nội