THAM MƯU - PHẢN BIỆN

Hội thảo khoa học Hướng tới chính quyền kiến tạo, trách nhiệm và giải trình
Ngày đăng 01/09/2016 | 09:07  | View count: 124

Ngày 25 tháng 8 năm 2016 tại Đà Nẵng, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã tổ chức hội thảo với chủ đề: “Hướng tới chính quyền kiến tạo, trách nhiệm và giải trình”. Tham gia Hội thảo có các chuyên gia của UNDP, Bộ Nội vụ, các Viện nghiên cứu các địa phương như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bình Định và đại diện một số địa phương như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam…

Ngày 25 tháng 8 năm 2016 tại Đà Nẵng, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã tổ chức hội thảo với chủ đề: “Hướng tới chính quyền kiến tạo, trách nhiệm và giải trình”. Tham gia Hội thảo có các chuyên gia của UNDP, Bộ Nội vụ, các Viện nghiên cứu các địa phương như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Bình Định và đại diện một số địa phương như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam…

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã cùng thảo luận,  chia sẻ các kinh nghiệm,  giải pháp, cách làm hay nhằm hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, trách nhiệm và giải trình, trong đó tập trung phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao các chỉ số như: PCI, PAPI, SIPAS, PAR-Index...

 

         Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội cho rằng: “Hướng tới chính quyền kiến tạo, trách nhiệm và giải trình” là mục tiêu mà Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương đều đang hướng tới. Đối với thành phố Hà Nội, cải cách hành chính, trong đó nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức được xác định là khâu đột phá trong giai đoạn 2016-2020, nhằm mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bên cạnh đó, nhiều tham luận của các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai thực hiện công cụ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

 Các ý kiến tại Hội thảo đã hướng đến quan điểm chung: Xây dựng chính quyền kiến tạo thì nhiệm vụ quan trọng nhất là ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật và kịp thời phản ứng chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân làm việc, sáng tạo theo khả năng, được bảo hộ pháp lý, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ để phát triển. Trong khi đó, hướng đến trách nhiệm và giải trình thì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả nhất để đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công và công tác cải cách hành chính.

Đinh Công Bằng – Tổ CCHC