THAM MƯU - PHẢN BIỆN

Hội thảo xác định tiêu chí, chỉ tiêu CNH, HĐH Thủ đô
Ngày đăng 06/10/2016 | 09:28  | View count: 142

Ngày 22/9, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Xác định tiêu chí, chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô Hà Nội” nhằm góp ý cho Dự thảo “Báo cáo chuyên đề xác định tiêu chí, chỉ tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô Hà Nội” dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng.

Tham gia Hội thảo có lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu của Viện, cùng một số chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đến từ Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế quốc dân; đại diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố.

 

Tham luận tại Hội thảo, các chuyên gia đã tập trung trao đổi và cho ý kiến về một số vấn đề như:Lý luận và thực tiễn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Xác định tiêu chí, chỉ tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hà Nội; Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp, kiến nghị đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH Thủ đô.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển cho rằng: Hà Nội cần xác định rõ CNH, HĐH là phương tiện để phát triển kinh tế - xã hội, không phải là mục tiêu phát triển. Việt Nam chưa có tiêu chí, chỉ tiêu chung nên Hà Nội đi đầu xác định tiêu chí, chỉ tiêu CNH, HĐH của Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần xây dựng Bộ chỉ tiêu của cả nước. Tuy nhiên, cần phải chú ý về lộ trình xây dựng, phương thức tiến hành, xác định tiêu chí, hệ thống chỉ tiêu cơ bản và bổ trợ để đánh giá quá trình CNH, HĐH ở Thủ đô.

 

Theo GS.TSKH. Lê Du Phong - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Tiến trình CNH, HĐH trải qua 4 giai đoạn là: Giai đoạn tích tụ công nghiệp; giai đoạn hấp thụ công nghiệp; giai đoạn bắt đầu sáng tạo và giai đoạn sáng tạo. Cần phải xác định quá trình phát triển của Việt Nam, của Hà Nội đang trong giai đoạn nào của tiến trình đó. Việc xác định tiêu chí, chỉ tiêu CNH, HĐHlà cần thiết, tuy nhiên tiêu chí cần có tính khả thi và bám sát thực tiễn.

 

Ngoài ra, tại Hội thảo còn nhiều ý kiến tham luận, góp ý của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học khác như: TS. Lê Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Thanh Đức - Viện Kinh tế và chính trị thế giới; TS. Dương Đình Giám- Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách công nghiệp; PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt - Viện Kinh tế Việt Nam; Ông Đặng Vũ Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông;… Nhìn chung, các chuyên gia, đại biểu đều nhận định sự cần thiết của việc xác định tiêu chí, chỉ tiêu CNH, HĐH Thủ đô Hà Nội, dự thảo Báo cáo đưa ra đã xác định được những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để xác định tiêu chí, chỉ tiêu CNH, HĐH Thủ đô. Để bộ tiêu chí có ý nghĩa về mặt khoa học, giá trị thực tiễn cao cần phân loại hệ thống các tiêu chí, chỉ tiêu và bổ sung thêm những tiêu chí, chỉ tiêu mới về văn hóa - xã hội, an sinh - xã hội…

Kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng khẳng định: CNH, HĐH là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho XHCN. Chủ trương này đã được tiếp tục khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố. Vì vậy, việc xác định các tiêu chí, chỉ tiêu về nội dung này của Thủ đô Hà Nội là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Viện sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học và đại diện các sở ngành để hoàn thiện báo cáo, sớm trình Lãnh đạo Thành phố./.