THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng Chín và ước 9 tháng năm 2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 11:09 AM  | View count: 43
Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 25/9/2008 của Quốc hội khóa 12 về việc...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG TÁM VÀ 8 THÁNG NĂM 2018

Ngày đăng 14/09/2018 | 03:00 PM  | View count: 42
Cùng với cả nước, những ngày này, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội vui mừng, phấn khởi kỷ niệm tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG BẢY VÀ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ngày đăng 30/07/2018 | 02:25 PM  | View count: 239
Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khoá XVI) họp và thảo luận Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và ước 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 02/07/2018 | 10:11 AM  | View count: 669
Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 25/9/2008 của Quốc hội khóa 12 về việc...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG NĂM VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ngày đăng 01/06/2018 | 09:31 AM  | View count: 466
Bằng các chương trình, kế hoạch công tác lớn, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, với sự đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, ngay từ đầu...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG TƯ VÀ 04 THÁNG NĂM 2018

Ngày đăng 02/05/2018 | 02:20 PM  | View count: 122
Quý II năm 2018, để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, UBND Thành...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, ước quý I năm 2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 02:34 PM  | View count: 319
Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 25/9/2008 của Quốc hội khóa 12 về việc...

KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 11:08 AM  | View count: 247

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng hai và 02 tháng năm 2018

Ngày đăng 05/03/2018 | 10:55 AM  | View count: 130
Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, biết bao niềm tin, hy vọng. Đặc biệt, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về “Việc điều...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2018

Ngày đăng 05/03/2018 | 10:53 AM  | View count: 94
Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, Tại kỳ họp thứ 5 khóa XV, với 98/98 đại...

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười hai và ước cả năm 2017

Ngày đăng 05/03/2018 | 10:50 AM  | View count: 97
Năm 2017, năm thứ Hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, kế hoạch 5 năm 2016-2020, Thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng mười một và 11 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 29/11/2017 | 12:55 PM  | View count: 168
Bằng các chương trình, kế hoạch công tác lớn, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, với sự đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, ngay từ đầu năm,...

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/11/2017 | 02:53 PM  | View count: 160
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Kỳ họp thứ 4 - Khóa XV

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:50 AM  | View count: 189
Tài liệu Kỳ họp thứ 4 - Khóa XV

Kỳ họp thứ 3 - Khóa XV

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:49 AM  | View count: 111
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA

Kỳ họp thứ 2 - Khóa XV

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:43 AM  | View count: 101
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ HAI

Kỳ họp thứ 1 - Khóa XV

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:41 AM  | View count: 88
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và ước sáu tháng đầu năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/10/2017 | 08:59 AM  | View count: 93
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và ước sáu tháng đầu năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/10/2017 | 04:05 PM  | View count: 108
Trong 9 tháng 2017, bằng các chương trình, kế hoạch công tác lớn, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, với sự đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành và...

Hội thảo “Du lịch sáng tạo – Cơ hội cho du lịch Việt Nam”

Ngày đăng 05/10/2017 | 09:31 AM  | View count: 80
Ngày 22/09/2017, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Du lịch sáng tạo – Cơ hội cho du lịch Việt Nam”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển (NCPT) Du...