THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2017 của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/05/2017 | 02:06  | View count: 52

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2017 của thành phố Hà Nội

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI

__________________________

Số: 150/BC-CTK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2017
___________________________________

 

1. Sản xuất công nghiệp

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những tháng đầu năm 2017 tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2016. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Tư tăng 4,8% so tháng trước và tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước. Công nghiệp khai khoáng tăng 2,7% so tháng trước và tăng 7,9% so cùng kỳ. Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,9% và tăng 11,9% ; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 2% và tăng 8,4%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,7% so tháng trước và tăng 5% so cùng kỳ tháng 4/2016.

Lũy kế 4 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng đạt 47,3% so cùng kỳ năm 2016 do ngành khai khoáng trên địa bàn TP Hà Nội chiếm tỷ trọng không đáng kể, chủ yếu ở hoạt động khai thác cát đá sỏi và đá núi, do chủ trương cấm triệt để việc khai thác cát đá sỏi trên sông ảnh hưởng đến dòng chảy và an toàn hệ thống đê điều, cùng với việc ngừng cấp phép khai thác một số mỏ đá núi và đóng cửa một số mỏ đá núi của Bộ Quốc phòng đã thu hẹp phạm vi và ảnh hưởng đến hoạt động là yếu tố chính tác động khiến ngành khai thác sụt giảm mạnh; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,2%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, hơi nước, nước nóng tăng 7,5%; cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2016 do Thành phố rà soát lại các dự án và kinh phí trong hoạt động công ích (nạo vét thoát nước và xử lý nước thải), thậm chí tạm ngừng triển khai các công việc chưa đến mức cần thiết cấp bách... là yếu tố chủ yếu tác động khiến hoạt động ngành này chỉ dừng ở mức tăng trưởng thấp.

Chỉ số sản xuất một số ngành công nghiệp chủ lực (chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo) 4 tháng đầu n