THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng mười một và 11 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 29/11/2017 | 12:55 PM  | View count: 94
Bằng các chương trình, kế hoạch công tác lớn, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, với sự đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, ngay từ đầu năm,...

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/11/2017 | 02:53 PM  | View count: 93
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Kỳ họp thứ 4 - Khóa XV

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:50 AM  | View count: 113
Tài liệu Kỳ họp thứ 4 - Khóa XV

Kỳ họp thứ 3 - Khóa XV

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:49 AM  | View count: 61
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BA

Kỳ họp thứ 2 - Khóa XV

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:43 AM  | View count: 54
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ HAI

Kỳ họp thứ 1 - Khóa XV

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:41 AM  | View count: 40
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ NHẤT

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và ước sáu tháng đầu năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/10/2017 | 08:59 AM  | View count: 44
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và ước sáu tháng đầu năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/10/2017 | 04:05 PM  | View count: 53
Trong 9 tháng 2017, bằng các chương trình, kế hoạch công tác lớn, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, với sự đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành và...

Hội thảo “Du lịch sáng tạo – Cơ hội cho du lịch Việt Nam”

Ngày đăng 05/10/2017 | 09:31 AM  | View count: 31
Ngày 22/09/2017, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Du lịch sáng tạo – Cơ hội cho du lịch Việt Nam”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển (NCPT) Du...

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/09/2017 | 04:31 PM  | View count: 32
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2017 của thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Bảy và ước 7 tháng đầu năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/07/2017 | 04:44 PM  | View count: 27
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Bảy và ước 7 tháng đầu năm 2017 của thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Sáu và ước 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/06/2017 | 04:52 PM  | View count: 44
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Sáu và ước 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/05/2017 | 02:06 PM  | View count: 25
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2017 của thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2017 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/02/2017 | 02:09 PM  | View count: 26
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2017 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười hai và cả năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/12/2016 | 02:12 PM  | View count: 28
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười hai và cả năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XIV

Ngày đăng 20/12/2016 | 02:20 PM  | View count: 25
click   vào đây để xem chi tiết

Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Báo cáo kết quả bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 20/12/2016 | 02:19 PM  | View count: 25
  click  vào đây để xem chi tiết

Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 20/12/2016 | 02:18 PM  | View count: 23
 click  vào đây để xem chi tiết

Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của UBMTTQ Thành phố

Ngày đăng 20/12/2016 | 02:17 PM  | View count: 23
 click  vào đây để xem chi tiết