THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/05/2016 | 10:18 AM  | View count: 3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba, ước quý I năm 2016

Ngày đăng 22/04/2016 | 10:22 AM  | View count: 4
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba, ước quý I năm 2016

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba, ước quý I năm 2016

Ngày đăng 29/03/2016 | 11:05 AM  | View count: 3
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba, ước quý I năm 2016

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2016

Ngày đăng 29/03/2016 | 10:48 AM  | View count: 3
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2016

Ngày đăng 28/01/2016 | 02:24 PM  | View count: 3
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2016

9288- hướng dẫn thi GVDG ch đề thanh lịch văn minh cấp tiểu học

Ngày đăng 15/12/2015 | 02:34 PM  | View count: 3
9288- hướng dẫn thi GVDG ch đề thanh lịch văn minh cấp tiểu học

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI NĂM 2015 (Báo cáo, hoạt độngNgành giáo dục và đào tạo; ngành y Tế ; Ngành Văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội năm 2015)

Ngày đăng 15/12/2015 | 02:30 PM  | View count: 3
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI NĂM 2015 (Báo cáo, hoạt độngNgành giáo dục và đào tạo; ngành y Tế ; Ngành Văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội năm 2015)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười một và 11 tháng năm 2015

Ngày đăng 25/11/2015 | 02:38 PM  | View count: 3
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười một và 11 tháng năm 2015

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/10/2015 | 02:42 PM  | View count: 3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/09/2015 | 02:46 PM  | View count: 4
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/08/2015 | 02:50 PM  | View count: 3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/07/2015 | 03:02 PM  | View count: 3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/07/2015 | 02:53 PM  | View count: 3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/05/2015 | 12:00 PM  | View count: 3
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/05/2015 | 12:00 PM  | View count: 3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/03/2015 | 12:00 PM  | View count: 3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/02/2015 | 12:00 PM  | View count: 3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2015 của TP Hà Nội

Ngày đăng 27/01/2015 | 12:00 PM  | View count: 3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2015 của Thành Phố Hà Nội

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/12/2014 | 12:00 PM  | View count: 4
Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/11/2014 | 12:00 PM  | View count: 3
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 năm 2014 của Thành phố Hà Nội