THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ của ban Pháp chế HĐND Thành phố

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:27 AM  | View count: 18
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ của ban Pháp chế HĐND Thành phố

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:23 AM  | View count: 17
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND Thành phố Hà Nội

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 16 HDND Thành phố

Ngày đăng 25/08/2016 | 09:45 AM  | View count: 18
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 16 HDND Thành phố

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/08/2016 | 09:47 AM  | View count: 19
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Tài liệu Kỳ họp thứ 16 Khóa 15 HĐND Thành phố

Ngày đăng 03/08/2016 | 09:56 AM  | View count: 18
Tài liệu Kỳ họp thứ 16 Khóa 15 HĐND Thành phố

Tài liệu kỳ họp thứ 14 khóa 14 Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/08/2016 | 09:57 AM  | View count: 17
Tài liệu kỳ họp thứ 14 khóa 14 Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/07/2016 | 09:59 AM  | View count: 17
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và ước sáu tháng đầu năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/06/2016 | 10:08 AM  | View count: 18
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và ước sáu tháng đầu năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/06/2016 | 10:12 AM  | View count: 17
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/05/2016 | 10:18 AM  | View count: 15
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba, ước quý I năm 2016

Ngày đăng 22/04/2016 | 10:22 AM  | View count: 17
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba, ước quý I năm 2016

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba, ước quý I năm 2016

Ngày đăng 29/03/2016 | 11:05 AM  | View count: 15
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba, ước quý I năm 2016

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2016

Ngày đăng 29/03/2016 | 10:48 AM  | View count: 14
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai năm 2016

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2016

Ngày đăng 28/01/2016 | 02:24 PM  | View count: 13
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2016

9288- hướng dẫn thi GVDG ch đề thanh lịch văn minh cấp tiểu học

Ngày đăng 15/12/2015 | 02:34 PM  | View count: 15
9288- hướng dẫn thi GVDG ch đề thanh lịch văn minh cấp tiểu học

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI NĂM 2015 (Báo cáo, hoạt độngNgành giáo dục và đào tạo; ngành y Tế ; Ngành Văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội năm 2015)

Ngày đăng 15/12/2015 | 02:30 PM  | View count: 19
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI NĂM 2015 (Báo cáo, hoạt độngNgành giáo dục và đào tạo; ngành y Tế ; Ngành Văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội năm 2015)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười một và 11 tháng năm 2015

Ngày đăng 25/11/2015 | 02:38 PM  | View count: 17
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười một và 11 tháng năm 2015

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/10/2015 | 02:42 PM  | View count: 17
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/09/2015 | 02:46 PM  | View count: 17
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/08/2015 | 02:50 PM  | View count: 16
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015 của Thành phố Hà Nội