THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2013

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 PM  | View count: 2
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2013

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2013

Ngày đăng 22/01/2013 | 12:00 PM  | View count: 1
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 12 năm 2012

Ngày đăng 24/12/2012 | 12:00 PM  | View count: 2
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 12 năm 2012

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 11 năm 2012

Ngày đăng 13/12/2012 | 12:00 PM  | View count: 2
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 11 năm 2012

Tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 10 năm 2012

Ngày đăng 22/10/2012 | 12:00 PM  | View count: 1
Tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 10 năm 2012

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và chín tháng đầu năm 2012

Ngày đăng 20/09/2012 | 12:00 PM  | View count: 2
Quí III năm 2012, kinh tế Thủ đô tiếp tục phải đối mặt với khá nhiều khó khăn: giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng, lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao; sản xuất kinh doanh đình...

Tình hình Kinh tế - Xã hội Thành phố Hà Nội tháng 8 năm 2012

Ngày đăng 21/08/2012 | 12:00 PM  | View count: 2
TỔNG CỤC THỐNG KÊ   CỤC...

Tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tháng 7 năm 2012

Ngày đăng 31/07/2012 | 12:00 PM  | View count: 2
  TỔNG CỤC THỐNG KÊ   ...

Dữ liệu về khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2011

Ngày đăng 24/07/2012 | 12:00 PM  | View count: 2
1. Hiện trạng các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 2. Hiện...

Dữ liệu về quy hoạch Thành phố Hà Nội năm 2011

Ngày đăng 24/07/2012 | 12:00 PM  | View count: 2
Cập nhập về các quy hoạch của Thành phố Hà Nội năm 2011

Tình hình Kinh tế - Xã hội Hà Nội tháng 6 năm 2012

Ngày đăng 12/07/2012 | 12:00 PM  | View count: 2
6 tháng đầu năm 2012, kinh tế Thủ đô tiếp tục phải đối mặt với khá nhiều khó khăn: giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu...

Tình hình Kinh tế - Xã hội Hà Nội quý một năm 2012

Ngày đăng 31/05/2012 | 10:30 AM  | View count: 2
Kinh tế Hà Nội quí I năm 2012 vẫn duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,3%; vốn đầu tư phát triển...

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng 29/12/2011 | 10:18 AM  | View count: 2
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng...

Thuyết minh tóm tắt Quy Hoạch Chung Xây Dựng Thủ Đô Hà Nội Đến Năm 2030 và Tầm Nhìn Đến Năm 2050

Ngày đăng 20/12/2011 | 02:15 PM  | View count: 2
I.             PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.            Sự cần...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2011

Ngày đăng 17/10/2011 | 12:00 PM  | View count: 3
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp trong tháng Bảy tập trung chủ yếu vào gieo cấy lúa...

Tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội 9 tháng đầu năm 2011

Ngày đăng 10/10/2011 | 12:00 PM  | View count: 2
Kinh tế Hà Nội 9 tháng đầu năm 2011 đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 9,4%, giá trị sản xuất...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2011

Ngày đăng 10/10/2011 | 12:00 PM  | View count: 2
Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do lạm phát cao, các ngành, các cấp, các địa phương, doanh nghiệp và Tập đoàn...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2011

Ngày đăng 01/09/2011 | 12:00 PM  | View count: 2
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản a. Nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào gieo cấy ...

Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2011

Ngày đăng 01/09/2011 | 12:00 PM  | View count: 2
Kinh tế - xã hội nước ta sáu tháng đầu năm 2011 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Giá các hàng hóa...