THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Quy Hoạch Phân khu s4
Ngày đăng 18/12/2017 | 04:18  | View count: 93

Click vào đây để xem chi tết phân khu S4

QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ S4
TTNội dung
1Quy định quản lý đồ án quy hoạch phân khu đô thị S4
2TMTH phân khu đô thị S4
3Sơ đồ vị trí danh giới và n/c quy hoạch
4Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
5Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
6Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đánh giá quỹ đất xây dựng
7Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường
8Bản đồ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất
9Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường
10Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược
11 Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng đô thị
12Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc
13