THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Quy hoạch Phân khu N11
Ngày đăng 18/12/2017 | 04:34  | View count: 84

Để xem chi tiết Phân khu N11 Click vào đây!

 

THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ N11. TỶ LỆ 1/5000
Quận Long Biên, Gia Lâm, HN
TTNội dung
1Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
2Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược
3Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan thiết kế đô thị
4QH xây dựng đánh giá hiện trạng môi trường
5Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng (phần đánh giá hiện trạng sd đất)
6Đánh giá hiện trạng môi trường
7Bản đồ quy hoạch thoát nước thải quản lý chất thải rắn nghĩa trang
8Bản đồ chỉ giới đường đô, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật
9Bản đồ quy hoạch cấp nước
10Bản đồ quy hoạch giao thông
11Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị
12Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật
13Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
14Sơ đồ quy hoạch không gian, xây dựng ngầm đô thị (sơ đồ dự án ưu tiên đầu tư xây dựng)