THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN SÓC SƠN
Ngày đăng 19/12/2017 | 02:31  | View count: 1296

Click vào đây để xem chi tiết QHC XD SÓC SƠN

THUYẾT MINH TÓM TẮT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG HUYỆN SÓC SƠN

TTNội dung
1TMTT QHC xây dựng huyện Sóc Sơn
2Quy định quản lý đồ án quy hoạch chung XD huyện Sóc Sơn
3TMTH QHC xây dựng huyện Sóc Sơn
4Bản đồ 1. Sơ đồ đường dây, ống hạ tầng kỹ thuật
5Bản đồ 2 Đánh giá môi trường chiến lược
6Bản đồ 3 Định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang
7Bản đồ Cấp điện và thông tin liên lạc
8Sơ đồ định hướng phát triển giao thông
9Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật
10Bản đồ QH sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch
11Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị
12Sơ đồ hiện trạng môi trường
13Sơ đồ hiện trạng cấp điện, nước thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang
14Sơ đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mưa
15Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng
16Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
17Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất kiến trúc cảnh quan và giao thông