THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Quy Hoạch Chung Xây Dựng Huyện Thường Tín
Ngày đăng 19/12/2017 | 09:28  | View count: 165

Để xem chi tiết click vào đây Quy Hoạch Chung Xây Dựng Huyện Thường Tín

 

TT    Nội dung

1    QĐ quản lý theo đồ án QHCXD huyện Thường Tín TP HN đến năm 2030. Tỷ lệ 1/10.000
2    TMTH QHCXD huyện Thường Tín TP HN đến năm 2030. Tỷ lệ 1/10.000
3    Bản đồ QHC XD huyện Thường Tín TP HN đến năm 2030. Tỷ lệ 1/10.000
4    Sơ đồ định hướng phát triển giao thông
5    Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị
6    Sơ đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng
7    Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật
8    Sơ đồ định hướng phát triển giao thông
9    Sơ đồ quy hoach sử dụng đất và phân khu chức năng theo quy hoạch
10    Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất , nghĩa trang
11    Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
12    Sơ đồ định hướng thoông tin liên lạc
13    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
14    Sơ đồ cơ cấu và phát triển đô thị
15    Sơ đồ định hướng phát triển không gian huyện
16    Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan