TIN TỨC NỔI BẬT

“Hội Hữu nghị Việt – Mỹ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017”
Ngày đăng 08/09/2017 | 11:01  | View count: 78

Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Hà Nội, thành viên của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố, được thành lập theo Quyết định số 1758/QĐ-UB, ngày 21/5/1996của UBND Thành phố, là tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, nhằm phát triển các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai thủ đô, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Hội có đối tác là các tổ chức quần chúng, hội hữu nghị với Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ ở Hoa Kỳ.