TIN TỨC NỔI BẬT

Lớp bồi dưỡng kiến thức “Kỹ năng, nghiệp vụ phân tích hiệu quả hoạt động khu công nghiệp”
Ngày đăng 21/11/2017 | 03:14  | View count: 230

Trong ngày 15/11/2017, Viện NCPT kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về Kỹ năng, nghiệp vụ phân tích hiệu quả hoạt động khu công nghiệp cho cán bộ, viên chức, nghiên cứu viên của Viện và một số cán bộ Viện nghiên cứu PT KT – XH Bắc Ninh.

Phát biểu  khai giảng, Lãnh đạo Viện đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cập nhật kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ phân tích hiệu quả hoạt động khu công nghiệp đối với đội ngũ nghiên cứu viên, đồng thời đề nghị các học viên tập trung nghe giảng, nắm bắt những nội dung do các chuyên gia truyền đạt để áp dụng trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác.

 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các giảng viên: Ông Trần Quốc Trung, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch - Đầu tư giảng về nội dung phân tích hiệu quả hoạt động khu công nghiệp Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Ban QL KCN & CX Hà Nội giảng về nội dung tổng quan về Khu công nghiệp Hà Nội.