NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tổng kết công tác chuyên gia giai đoạn 2011 - 2016 và kế hoạch hợp tác năm 2017
Ngày đăng 04/01/2017 | 09:43  | View count: 442

Sáng ngày 28/12, Viện NCPT kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động chuyên gia giai đoạn 2011 – 2016 và kế hoạch hợp tác năm 2017 do Viện trưởng TS. Nguyễn Hồng Sơn chủ trì.

Tham dự hội nghị tổng kết có các chuyên gia cộng tác với Viện trong giai đoạn 2011 - 2016, Lãnh đạo Viện và trưởng các đơn vị chuyên môn của Viện.

Được sự đồng ý của UBND Thành phố, từ năm 2011 - 2016 Viện NCPT kinh tế - xã hội Hà Nội đã mời một số nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - xã hội, đô thị tham gia cộng tác góp phần huy động sự đóng góp của các nhà khoa học đối với các mặt công tác của Viện nói riêng và công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô nói chung.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị đã nêu bật được những đóng góp của đội ngũ chuyên gia trong việc tham gia góp ý, tư vấn, thẩm định, đánh giá các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện. Các chuyên gia đã góp phần không nhỏ trong việc tham gia góp ý các văn kiện, báo cáo chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Thành ủy, UBND, HĐND giao cho Viện. Tích cực tham gia các tọa đàm, hội thảo do Viện tổ chức và công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ của Viện. Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng chưa có nhiều điều kiện tham gia góp ý trực tiếp các vấn đề bức xúc của Thành phố để đưa ra các dự báo về kinh tế - xã hội của TP Hà Nội; Viện chưa thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm theo chủ đề gợi ý của các chuyên gia.

Các chuyên gia đã tập trung cho ý kiến về định hướng phát triển Viện trong những năm tiếp theo trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học; phân tích, đề xuất chính sách; hợp tác quốc tế và trong nước và công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ của Viện nhằm nâng cao vị thế cũng như đẩy mạnh hoạt động tham mưu, tư vấn của Viện đối với Lãnh đạo Thành phố.

Tại Hội nghị, các chuyên gia cũng đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động trong năm 2017 cũng như trong các năm tiếp theo như: Viện cần chủ động hơn trong việc đề xuất các vấn đề trọng tâm cần giải quyết và nghiên cứu đối với UBND Thành phố; kịp thời tư vấn, báo cáo những vấn đề phát sinh cho Lãnh đạo Thành phố thông qua các báo cáo chuyên đề định kỳ hàng tháng, quý. Viện cần tập trung đẩy nhanh quá trình thành lập Tạp chí khoa học, công nghệ và kinh tế TP Hà Nội. Cần tăng cường gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học của các phòng chuyên môn với các chuyên gia, nhà khoa học theo lĩnh vực chuyên sâu; hàng tháng các phòng chuyên môn chủ động lên kế hoạch tổ chức tọa đàm chuyên sâu với các chuyên gia về những vấn đề bức xúc của Thành phố; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, đề xuất của chuyên gia…

(Thực hiện: Thanh Thủy - Thu Hằng)