NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học Viện năm 2016
Ngày đăng 04/01/2017 | 09:48  | View count: 490

Ngày 28/12, Viện NCPT kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học Viện năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 do Viện trưởng TS. Nguyễn Hồng Sơn chủ trì.

Tham dự Hội nghị tổng kết có các thành viên Hội đồng khoa học Viện và trưởng các đơn vị chuyên môn của Viện.

Hội đồng khoa học Viện hiện bao gồm 11 thành viên là Lãnh đạo Viện, các chuyên gia, nhà khoa học và Lãnh đạo một số Sở, ngành thuộc Thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2016, các thành viên Hội đồng khoa học đã có đóng góp cho hoạt động tư vấn những nhiệm vụ quan trọng mà Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố giao cho Viện trên các lĩnh vực khác nhau như phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị, phát triển văn hóa xã hội… đã tham gia góp ý, phản biện, đánh giá, đề xuất các công trình khoa học do Viện chủ trì. Trong khoảng thời gian vừa qua, mặc dù quỹ thời gian hạn chế, các thành viên Hội đồng khoa học vẫn dành sự ưu tiên cho việc tham gia các cuộc họp tại Viện và hoàn thành các nhiệm vụ theo quyết định thành lập Hội đồng khoa học Viện.

Các thành viên Hội đồng khoa học đã góp ý và đề xuất một số nội dung về hoạt động chuyên môn của Hội đồng khoa học Viện trong năm 2017 như: Viện cần tiếp tục tham gia đề xuất các nội dung nghiên cứu sâu, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển của Hà Nội nhằm tìm ra những giải pháp, kiến nghị mang tính thực tiễn cho Lãnh đạo TP Hà Nội. Bên cạnh đó, Viện cần tăng cường liên kết, trao đổi thông tin với các Sở, ngành để có thêm số liệu và kiến thức thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng tham mưu tư vấn cho Thành phố./.

 

(Thực hiện: Thùy Hương)