QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VIỆN

Quyết định thành lập Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Ngày đăng 19/10/2017 | 11:15  | View count: 937

Ngày 12 tháng 12 năm 2016 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội có Quyết định số: 50/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 Quyết định Về việc quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.