THAM MƯU - PHẢN BIỆN

Hội thảo khoa học: “Giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và HNQT”
Ngày đăng 14/06/2017 | 08:57  | View count: 626

Thực hiện kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016-2017, ngày 31/5/2017, Viện NCPT kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội thảo với chủ đề:“Giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và HNQT”

Thực hiện kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016-2017, ngày 31/5/2017, Viện NCPT kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội thảo với chủ đề:“Giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và HNQT”trong khuôn khổ của Đề tài khoa học cấp Thành phố: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hoá ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế”đồng thời cũng là một trong những hoạt động nghiên cứu nhằm trao đổi các biện phápthực hiện tốt 2 Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố: “Bộ Quy tắc ứng xử dành cho công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố” và “Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội” vừa ban hành thời gian qua.

Tại Hội thảo, đại biểu đã nghe tham luận của PGS.TS Hoa Hữu Lân: “Cơ sở khoa học đề xuất Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”, Theo phó giáo sư: xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nộicần dựa trên 6 yếu tố chính đó là: (1)Văn hóa ứng xử của thanh niên là một bộ phận hữu cơ của văn hóa dân tộc, xét theo tất cả các chiều cạnh; (2)Đảm bảo được 7 phẩm chất cơ bản của con người hướng tới đã được tổng kết trong Nghị quyết số33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa; (3) Cần phát huy được truyền thống văn minh- thanh lịch của người Hà Nội; (4) Có sự hội tụ đa dạng của những văn hóa khác nhau; (5) Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của thanh niên; (6) Các chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Việt Nam, bên cạnh cái riêng của mình, đang xuất hiện những cái chung hoà nhập cùng thế giới.

Tham luận: “ Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi ứng xử cho thanh niên Hà Nội” của TS.Nguyễn Ngọc Mai, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nhấn mạnh một số giải pháp sau: (1) Xây dựng và phổ biến khuôn mẫu chuẩn về giao tiếp ứng xử của công dân thủ đô (khuôn mẫu lễ nghi giao tiếp, hành vi ứng xử chuẩn…); (2) Phổ biến bằng mọi cách, mọi phương tiện sẵn có, mọi kênh thông tin để đưa các nội dung chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử vào đời sống xã hội; (3) Phát huy tích cực vai trò của người phụ nữ trong việc làm gương và truyền dạy hành vi ứng xử có văn hóa; (4) Xây dựng và phổ biến hình mẫu lý tưởng; Phổ biến nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt của Thủ đô; (5) Phổ biến, truyền dạy các kỹ năng giao tiếp ứng xử trong nhà trường từ hệ thống mầm non - đại học; (6) Cuối cùng là thiết kế các giờ dạy trên lớp, nói chuyện ở các khu, tổ dân phố, các sinh hoạt của hội đoàn thể về văn hóa Thăng Long - Hà Nội và dũng khí Thăng Long - Hà Nội.

Tham luận của PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ về “ Giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng với việc đẩy mạnh thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử trong thanh niên Hà Nội hiện nay”, Theo PGS: Trong lãnh đạo và chỉ đạo hết sức lưu ý tới các mối quan hệ lớn trong các chiều cạnh chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội. (1) Ứng xử với tự nhiên, thân thiện với môi trường, tử tế trong lao động, trong quan hệ cả trước mắt và lâu dài. Phải thực sự xem con người là “Máu thịt với tự nhiên”. Ứng xử với tự nhiên tử tế, tự nhiên sẽ hào phóng với con người. Ngược lại, ứng xử với tự nhiên thiếu tử tế, tự nhiên sẽ trả thù con người. (2) Ứng xử với mọi người, với đồng nghiệp, từ trong gia đình đến bà con làng xóm, tổ dân phố, từ trong học tập ở nhà trường đến nơi công cộng, nơi vui chơi, giải trí nơi đi lại, giao thông ngoài xã hội. (3) Ứng xử với lịch sử, quá khứ, tổ tiên; với các giá trị truyền thống của gia đình, dòng họ, quê hương, đất nước. (4) Ứng xử với chính bản thân mình: sự trung thực, lương tâm, danh dự, trách nhiệm, ý chí vươn lên, xung kích sáng tạo, tự nguyện, lập thân, lập nghiệp…

Ngoài các bài tham luận của: GS.TS. Mai Ngọc Chừ - Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS. Dương Xuân Ngọc - Nguyên Phó giám đốc Phân viện Báo chí tuyên truyền; ThS.Hoàng Quốc Việt - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; TS. Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; ThS. Hoàng Thị Minh Hiền - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội… Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cho quá trình triển khai cũng như các nội dung chính của đề tài như: PGS.TS Nguyễn Thành Công - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; GS.TS Hoàng Bá Thịnh - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; TS. Vũ Thúy Anh - Trưởng phòng Nghiên cứu Văn hóa - Xã hội.

Kết luận hội thảo, TS.Võ Hải Long, Phó Viện trưởngViện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, chủ trì hội thảo đã nhấn mạnh:

Đề tài khoa học đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo nội dung các công việc theo tiến độ. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm đề tài cần tập trung nghiên cứu làm rõ hơn Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Các tiêu chí mà Đề tài nêu ở Hội thảo hôm nay mới chỉ dừng ở những đặc điểm, phẩm chất, giá trị mà thanh niên Hà Nội cần hướng tới, do đó Bộ tiêu chí cần phải được làm rõ hơn theo các lát cắt như:Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên (ý thức sử dụng, bảo vệ môi trường, cảnh quan...); Văn hóa ứng xử với xã hội (gia đình, trường học, công sở, doanh nghiệp, nơi công cộng; nơi linh thiêng; trên môi trường mạng, giao lưu quốc tế); Văn hóa ứng xử với quá khứ (truyền thống, lịch sử, ...); Văn hóa ứng xử với chính mình.

Cần phải cụ thể hóa các phẩm chất, giá trị này theo các địa điểm như:Thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử ở nơi công cộng (giao thông, rạp chiếu phim,...); Thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử ở gia đình, gia tộc; Thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử ở trường học; Thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử ở chỗ tôn nghiêm (Viện bảo tàng, đền chùa, lễ hội...); Thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên (bảo vệ môi trường, ý thức sử dụng, ...); Thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử trong môi trường mạng; giao lưu quốc tế.

Tại một số địa điểm như: trường học, công sở, đền chùa đã có Bảng nội quy, quy chế thực hiện văn hóa ứng xử rất cụ thể, Ban chủ nhiệm đề tài nên tham khảo để hoàn thiện các tiêu chí cũng như Bộ quy tắc ứng dành cho thanh niên.Khi phân tích thực trạng nên chú ý phân tích thêm các nội dung, hiện trạng thực hiện của các Quy chế này? Tại sao thực hiện không hiệu quả? Các nguyên nhân?Phần giải pháp nên sắp xếp khoa học thành Hệ thống các giải pháp tổng thể, có giải pháp chung và có giải pháp cụ thể đối với việc thực hiện các chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội tại các địa điểm khác nhau.Đề nghị Ban chủ nhiệm Đề tài tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện thêm vào Báo cáo khoa học tổng kết đề tài./.