THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng ba, ước quý I năm 2019

Ngày đăng 16/04/2019 | 09:33 AM  | View count: 40
Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 5 năm 2015 - 2020...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG HAI VÀ 02 THÁNG NĂM 2019

Ngày đăng 04/03/2019 | 02:51 PM  | View count: 71
Chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019, công tác tổ chức cho nhân dân Thủ Đô vui Xuân, đón Tết đã diễn ra trong không khí...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG MỘT NĂM 2019

Ngày đăng 04/03/2019 | 02:48 PM  | View count: 77
Ngay từ đầu năm 2019, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức xây dựng kết hoạch, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã...

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười hai Ước quý IV và cả năm 2018

Ngày đăng 21/01/2019 | 03:13 PM  | View count: 119
Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa 12 về việc...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG MƯỜI MỘT VÀ 11 THÁNG NĂM 2018

Ngày đăng 19/12/2018 | 02:37 PM  | View count: 96
Bằng các chương trình, kế hoạch công tác lớn, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, cùng sự đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2018

Ngày đăng 29/10/2018 | 11:08 AM  | View count: 171
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 19 - 2018/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tiếp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực...

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng Chín và ước 9 tháng năm 2018

Ngày đăng 08/10/2018 | 11:09 AM  | View count: 185
Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 25/9/2008 của Quốc hội khóa 12 về việc...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG TÁM VÀ 8 THÁNG NĂM 2018

Ngày đăng 14/09/2018 | 03:00 PM  | View count: 151
Cùng với cả nước, những ngày này, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội vui mừng, phấn khởi kỷ niệm tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG BẢY VÀ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ngày đăng 30/07/2018 | 02:25 PM  | View count: 352
Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khoá XVI) họp và thảo luận Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và ước 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 02/07/2018 | 10:11 AM  | View count: 1057
Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 25/9/2008 của Quốc hội khóa 12 về việc...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG NĂM VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ngày đăng 01/06/2018 | 09:31 AM  | View count: 607
Bằng các chương trình, kế hoạch công tác lớn, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, với sự đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, ngay từ đầu...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG TƯ VÀ 04 THÁNG NĂM 2018

Ngày đăng 02/05/2018 | 02:20 PM  | View count: 205
Quý II năm 2018, để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, UBND Thành...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, ước quý I năm 2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 02:34 PM  | View count: 439
Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 25/9/2008 của Quốc hội khóa 12 về việc...

KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2018

Ngày đăng 26/03/2018 | 11:08 AM  | View count: 457

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng hai và 02 tháng năm 2018

Ngày đăng 05/03/2018 | 10:55 AM  | View count: 191
Chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, biết bao niềm tin, hy vọng. Đặc biệt, đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về “Việc điều...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2018

Ngày đăng 05/03/2018 | 10:53 AM  | View count: 147
Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, Tại kỳ họp thứ 5 khóa XV, với 98/98 đại...

BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười hai và ước cả năm 2017

Ngày đăng 05/03/2018 | 10:50 AM  | View count: 156
Năm 2017, năm thứ Hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, kế hoạch 5 năm 2016-2020, Thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng mười một và 11 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 29/11/2017 | 12:55 PM  | View count: 225
Bằng các chương trình, kế hoạch công tác lớn, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, với sự đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, ngay từ đầu năm,...

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/11/2017 | 02:53 PM  | View count: 214
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Kỳ họp thứ 4 - Khóa XV

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:50 AM  | View count: 230
Tài liệu Kỳ họp thứ 4 - Khóa XV