THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Tờ trình của UBMTTQ Thành phố về việc hiệp thương giới thiệu Hội thẩm Tòa án nhân dân

Ngày đăng 20/12/2016 | 02:14 PM  | View count: 3
Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Tờ trình của UBMTTQ Thành phố về việc hiệp thương giới thiệu Hội thẩm Tòa án nhân dân

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười một năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/11/2016 | 02:23 PM  | View count: 2
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười một năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/11/2016 | 02:24 PM  | View count: 4
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Thông báo của UB MTTQ Hà Nội về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 10/10/2016 | 09:22 AM  | View count: 4
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Thông báo của UB MTTQ Hà Nội về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016

Ngày đăng 10/10/2016 | 09:15 AM  | View count: 4
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội - Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:43 AM  | View count: 3
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội - Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:38 AM  | View count: 4
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI Số: 488/BC-CTK CỘNG HOÀ XÃ...

Tài Liệu Kỳ Họp Thứ 16 HĐND Thành Phố Hà Nội - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HDND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:36 AM  | View count: 5
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HDND Thành phố Hà Nội

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ của ban VHXH HĐND Thành phố

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:29 AM  | View count: 3
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ của ban VHXH HĐND Thành phố

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ của ban Pháp chế HĐND Thành phố

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:28 AM  | View count: 5
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ của ban Pháp chế HĐND Thành phố

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ của ban Pháp chế HĐND Thành phố

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:27 AM  | View count: 5
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ của ban Pháp chế HĐND Thành phố

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:23 AM  | View count: 4
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND Thành phố Hà Nội

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 16 HDND Thành phố

Ngày đăng 25/08/2016 | 09:45 AM  | View count: 4
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 16 HDND Thành phố

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/08/2016 | 09:47 AM  | View count: 4
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Tài liệu Kỳ họp thứ 16 Khóa 15 HĐND Thành phố

Ngày đăng 03/08/2016 | 09:56 AM  | View count: 4
Tài liệu Kỳ họp thứ 16 Khóa 15 HĐND Thành phố

Tài liệu kỳ họp thứ 14 khóa 14 Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/08/2016 | 09:57 AM  | View count: 4
Tài liệu kỳ họp thứ 14 khóa 14 Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/07/2016 | 09:59 AM  | View count: 4
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và ước sáu tháng đầu năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/06/2016 | 10:08 AM  | View count: 4
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và ước sáu tháng đầu năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/06/2016 | 10:12 AM  | View count: 3
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2016 của Thành phố Hà Nội