THÔNG TIN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ

Hội thảo “Du lịch sáng tạo – Cơ hội cho du lịch Việt Nam”

Ngày đăng 05/10/2017 | 09:31 AM  | View count: 83
Ngày 22/09/2017, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Du lịch sáng tạo – Cơ hội cho du lịch Việt Nam”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển (NCPT) Du...

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/09/2017 | 04:31 PM  | View count: 104
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2017 của thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Bảy và ước 7 tháng đầu năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/07/2017 | 04:44 PM  | View count: 83
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Bảy và ước 7 tháng đầu năm 2017 của thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Sáu và ước 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/06/2017 | 04:52 PM  | View count: 101
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng Sáu và ước 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2017 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/05/2017 | 02:06 PM  | View count: 66
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư năm 2017 của thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2017 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/02/2017 | 02:09 PM  | View count: 65
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Một năm 2017 của Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười hai và cả năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/12/2016 | 02:12 PM  | View count: 70
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười hai và cả năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XIV

Ngày đăng 20/12/2016 | 02:20 PM  | View count: 59
click   vào đây để xem chi tiết

Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Báo cáo kết quả bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 20/12/2016 | 02:19 PM  | View count: 47
  click  vào đây để xem chi tiết

Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 20/12/2016 | 02:18 PM  | View count: 46
 click  vào đây để xem chi tiết

Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của UBMTTQ Thành phố

Ngày đăng 20/12/2016 | 02:17 PM  | View count: 45
 click  vào đây để xem chi tiết

Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Tờ trình của UBMTTQ Thành phố về việc hiệp thương giới thiệu Hội thẩm Tòa án nhân dân

Ngày đăng 20/12/2016 | 02:14 PM  | View count: 19
Tài liệu Kỳ họp thứ Nhất HĐND Thành phố khóa XV Tờ trình của UBMTTQ Thành phố về việc hiệp thương giới thiệu Hội thẩm Tòa án nhân dân

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười một năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/11/2016 | 02:24 PM  | View count: 23
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI ...

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Thông báo của UB MTTQ Hà Nội về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 10/10/2016 | 09:22 AM  | View count: 22
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Thông báo của UB MTTQ Hà Nội về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016

Ngày đăng 10/10/2016 | 09:15 AM  | View count: 21
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011- 2016

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội - Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:43 AM  | View count: 19
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội - Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố Hà Nội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2016 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:38 AM  | View count: 20
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ TP HÀ NỘI Số: 488/BC-CTK CỘNG HOÀ XÃ...

Tài Liệu Kỳ Họp Thứ 16 HĐND Thành Phố Hà Nội - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HDND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:36 AM  | View count: 22
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HDND Thành phố Hà Nội

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ của ban VHXH HĐND Thành phố

Ngày đăng 26/09/2016 | 09:29 AM  | View count: 19
Tài liệu kỳ họp thứ 16 HDND TP Hà Nội - Báo cáo tổng kết các nhiệm kỳ của ban VHXH HĐND Thành phố