HOẠT ĐỘNG KHÁC

Sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa ứng xử tại công sở"
Ngày đăng 19/10/2016 | 03:39  | View count: 299

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 23/KH-ĐUV, ngày 06/4/2016 của Đảng ủy Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, sáng ngày 7/10, Chi bộ Văn phòng Viện đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc xậy dựng văn hóa ứng xử tại công sở”. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí Đảng ủy viện, Bí thư các Chi bộ, các đảng viên và đông đảo quần chúng ưu tú trong cơ quan.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đại diện Chi bộ Văn phòng Viện đã trình bày khái quát những tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, lối sống, về ứng xử của đội ngũ cán bộ, đảng viên, những câu chuyện về việc thực hành đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử của Bác hàng ngày, để mọi người học tập và làm theo.

Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đời sống  văn hóa thường được thể hiện theo nhiều cách đó là: tư cách; là phương thức ứng xử;  là lề lối, tác phong...Theo Bác, đạo đức là cái gốc của xã hội, của con người; đạo đức là nền tảng để hình thành và xây dựng lối sống mới của con người mới trong xã hội mới. Người cho rằng, đạo đức là những quy tắc, những chuẩn mực phù hợp với cuộc sống, được con người và cộng đồng thừa nhận nhằm điều hòa quan hệ giữa người với người trong quá trình phát triển xã hội. Còn lối sống là cái biểu hiện bên ngoài, là hệ quả của đạo đức…

Sau phần trình bày báo cáo của Chi bộ Văn phòng, các đại biểu tham dự đã tham gia phát biểu ý kiến, chia sẻ các quan điểm gắn với chủ đề của buổi sinh hoạt, rất nhiều những câu chuyện giản dị về cuộc đời của Bác được kể lại và cùng nhau suy ngẫm. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể và thiết thực nhất không chỉ ở tại cơ quan, mà còn ở cả gia đình và ngoài xã hội.

Trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc xây dựng lối sống mới, con người mới cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đa dạng, phong phú. Việc triển khai tuyên truyền sâu rộng, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng của Bác nhất là về văn hóa lối sống trong toàn Đảng, toàn xã hội, trong mỗi cơ quan, gia đình cần được thực hiện kiên trì, với những việc làm thiết thực nhất./.