LIÊN HỆ

DANH BẠ ĐIỆN THOAI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI
Tên cơ quan: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Trụ sở: Tầng 12, 15 Cung Trí Thức Thành Phố Lô đất D25 - Khu đô thị mới Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Số máy trực trong giờ: 04.33.547.096 - 04.33.547.090
Số máy FAX: 04.33.547.452

 

STT

 

CƠ QUAN

 CHỨC VỤ  SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN
1 T.S Nguyễn Hồng Sơn Viện Trưởng 33.547093
2 Ts.Võ Hải Long Phó Viện trưởng 33227.267
3 Ths. Nguyễn Thanh Bình Phó Viện trưởng 33.547692
4 Ts. Nguyễn Thành Công Phó Viện trưởng 33.547091
5 Văn Phòng   33.547096
6 Phòng NC Tổng hợp   33.547094
7 Phòng NC Kinh tế   33.547098
8 Phòng NC Văn hóa Xã hội   33.547095
9 Phòng NC Đô thị   33.547097
10 Trung tâm Thông tin - Đào tạo    33.120059