NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Danh mục Công trình nghiên cứu khoa học

Ngày đăng 26/10/2017 | 02:54 PM  | View count: 603
Danh mục Công trình nghiên cứu khoa học

Tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học Viện năm 2016

Ngày đăng 04/01/2017 | 09:48 AM  | View count: 491
Ngày 28/12, Viện NCPT kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học Viện năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 do Viện trưởng TS. Nguyễn Hồng Sơn chủ trì.

Tổng kết công tác chuyên gia giai đoạn 2011 - 2016 và kế hoạch hợp tác năm 2017

Ngày đăng 04/01/2017 | 09:43 AM  | View count: 442
Sáng ngày 28/12, Viện NCPT kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động chuyên gia giai đoạn 2011 – 2016 và kế hoạch hợp tác năm 2017 do Viện trưởng TS. Nguyễn Hồng Sơn chủ trì.

Khảo sát một số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô

Ngày đăng 21/10/2016 | 09:53 AM  | View count: 190
Ngày 19/10, nhóm nghiên cứu thuộc Viện NCPT kinh tế - xã hội Hà Nội phối hợp với Sở Công thương và Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp đã đến khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất phụ...

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong tình hình mới

Ngày đăng 06/10/2016 | 09:58 AM  | View count: 194
Sáng ngày 22/9, dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức Hội thảo góp ý “Dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị...

Tọa đàm về phát triển Trường công chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội

Ngày đăng 30/09/2013 | 10:02 AM  | View count: 172
Ngày 27-9-2013, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Tâm lý người dân đối với chủ trương xây dựng Trường công chất lượng cao của Hà Nội...